Wie zijn wij?

De initiatiefnemers bij de start van het Cultuurplein Heerenveen zijn: Ateliers Majeur, Bibliotheek Heerenveen, Museum Heerenveen en Posthuis Theater.
We willen stimuleren dat zoveel mogelijk individuen en groepen kunst/cultuurbeoefenaars zich aansluiten bij het Cultuurplein Heerenveen. Het is best uniek dat amateurverenigingen en professionele instellingen elkaar vinden op één plek als het gaat om elkaar de bal toe te spelen en als het nodig is gezamenlijk op te komen voor een optimaal cultureel leven in Heerenveen. Wij zijn gestart met het Cultuurplein in de hoop én verwachting dat velen zich aansluiten.

Visie

  • Kunst & cultuur neemt binnen een ondernemende gemeente als Heerenveen een onmisbare positie in
  • Voor de merk-identiteit van de gemeente is een bloeiende kunst & cultuur sector van cruciaal belang
  • Kunst & cultuur levert de ingrediënten voor een boeiend en bindend gemeente-klimaat voor bewoners, werkenden, bedrijven en recreanten
  • Cultuurplein Heerenveen ziet zichzelf dan ook als de ideale adviseur en gesprekspartner van het gemeentebestuur op het terrein van kunst & cultuur

Missie

  • Wij werken daarom mee aan het besef én de realisatie van de gewenste culturele identiteit van deze gemeente
  • Wij dragen daarom actief bij aan de realisatie van een, bij die gewenste culturele- identiteit passend, cultuurbeleid

Doel

  • Wij behartigen daarom de belangen van het hele culturele veld in de gemeente door haar te vertegenwoordigen in allerlei (bestuurlijke) gremia
  • Wij doen dat door alle belanghebbenden met grote regelmaat te informeren over en elkaar te laten aanhaken bij belangwekkende culturele projecten
  • Wij stimuleren en ondersteunen nieuwe initiatieven op het gebied van kunst & cultuur in de gemeente
  • Verbindingen zien en leggen maken we heel concreet met vraag en aanbod koppelen op onze website www.cultuurpleinheerenveen.nl.