Verhalen in het landschap

Een uniek kunst talent project voor en door Friese kunstenaars, professioneel, amateur en vanaf 16 jaar.

Beginnende professionele- en amateur beeldend kunstenaars hebben niet vaak de kans om hun werk tentoon te stellen en te bespreken met professionals die hun sporen hebben verdiend. Door het project Verhalen in het landschap wordt die mogelijkheid nu geboden en iedereen kan meedoen! Enige voorwaarde is dat je in Friesland woont of geboren bent. Minimum leeftijd is 16 jaar.

Via exposities, workshops, werkbesprekingen, lezingen en masterclasses gaan we talent ontdekken en verder ontwikkelen.
De Meesterkunstenaars Anne Feddema, Tjibbe Hooghiemstra, Christiaan Kuitwaard, Tryntsje Nauta en Gerrit Terpstra staan garant voor een gedegen begeleiding van de deelnemers.

We beginnen met een Inspiratiedag op 15 september a.s. met workshops van Christiaan Kuitwaard en Anne Feddema en een lezing van Bert Looper (directeur van Tresoar).
Van 8 t/m 28 oktober 2018 is er de grote tentoonstelling in het markante gebouw de CAV te Oldeberkoop.

Wij verwachten ruim honderdvijftig enthousiaste deelnemers voor deze tentoonstelling, waar iedereen, professioneel, amateur, jong en oud, aan mee kan doen. Tijdens de expositie is er een Verdiepingsdag voor alle deelnemers met een lezing van Cees Buisman (directeur van Wetsus) en workshops van Gerrit Terpstra en Tryntsje Nauta. Het werk van de deelnemers wordt besproken door Tjibbe Hooghiemstra, Christiaan Kuitwaard en Anne Feddema

Een ieder levert werk(en) in vanuit het thema Verhalen in het landschap en zijn of haar inbreng wordt rondom de werken van de vijf topkunstenaars uit Friesland geplaatst. Dan hangt of staat je werk bijvoorbeeld zo maar naast dat van Christiaan Kuitwaard of Gerrit Terpstra.

Vijftien talenten krijgen vervolgens de grote kans om deel te nemen aan de masterclasses van de vijf bekende Friese kunstenaars. Uit deze groep worden door de Meesterkunstenaars twee talenten uitgekozen die een solopresentatie krijgen tijdens de Open Stal van 2019. Open Stal is de bekende jaarlijkse kunstroute in Oldeberkoop en wordt door ruim 10.000 kunstliefhebbers bezocht. De overige dertien talenten mogen zich dan tijdens Open Stal 2019 in een groepsexpositie presenteren aan een groot publiek.

Door het project Verhalen in het landschap komt nieuw talent bovendrijven. Doel is om tweejaarlijks een talentenproject als dit te organiseren.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.verhaleninhetlandschap.nl